Nové trhy a obchod

Zaměřujeme se na vyhledávání nových obchodních příležitostí, vývoj obchodních a marketingových řešení.

Provozní excellence v obchodu a marketingu

Obchodní a marketingová strategie

Průzkum trhu

On-line marketing

Obchodní sítě a distributoři, zahraniční trhy

Product management

Customer experience management

Přehled všech služeb

Provozní excelence

Zvyšujeme výkonnost jednotlivých procesů a celého provozu

Provozní excelence v oblasti dodání výrobků a služeb (vývoj, výroba, plánování, logistika, kooperace, nákup, a další).

Měření výkonnosti, analýza dat, nastavení procesů

Řízení kvality, spolehlivosti, rizika

Řízení investičních a technických projektů

Inovační inženýrství – vývoj produktů a služeb, odborné poradenství, inženýring, výzkum a vývoj

Finanční analýza, kalkulace, návratnost, úspory

Přehled všech služeb

Digitální transformace

Navrhujeme architekturu, zajišťujeme rozvoj a adaptabilitu informačních systémů.

Návrh podnikové architektury IT, digitalizace podnikových procesů, zavádění/vývoj nových systémů, maximalizace využití stávajících systémů

Poradenství při výběrovém řízení – analýza, předvýběr dodavatelů, nastavení procesu výběru, hodnocení nabídek, asistence při řízení implementace, projektové řízení

IT Governance (ITG)

IT Operations (ITSM, ITIL, ISO 20 000)

Bezpečnost a správa firemních dat

Industry 4.0

Vývoj software (na míru)

Projektové řízení, agilní řízení

Vývoj aplikací pro web, desktop, mobilní zařízení

Vývoj frontend, backend, API

Návrhy řešení B2B, B2C, napojení na stávající informační systémy

Reportingové nástroje pro Oracle EBS, SAP a další

Přehled všech služeb