Nové trhy a obchod

Zaměřujeme se na vyhledávání nových obchodních příležitostí, vývoj obchodních a marketingových řešení

Sales, marketing strategie

Digital marketing

B2B/B2C/B2G řešení

Obchodní sítě a distributoři

Strategická partnerství

Zahraniční trhy

Provozní excelence

Zvyšujeme výkonnost výrobních a nevýrobních systémů

Organizační struktura, systém řízení, poradenství pro majitele

Rozvoj lidských zdrojů, personální poradenství, interim management

Řízení provozu, nastavení procesů, měření výkonnosti

Řízení kvality, spolehlivosti, rizika

Řízení investičních a technických projektů

Řešení problémů, inovační inženýrství

Vývoj produktů a služeb

Finanční anlýza, kalkulace, návratnost, úspory

Řídíme změnové a optimalizační projekty, zajišťujeme kontinuity a spolehlivost dodaných řešení

Digitální transformace

Řídíme IT projekty s cílem zefektivnit obchodní a výrobní procesy firmy

Poradenství při výběru informačního systému, upgrading, implementace, výběr dodavatelů

Vývoj aplikácí pro web, desktop, mobilní zařízení

Vývoj frontend, backend, API

Návrhy řešení B2B, B2C, napojení na ERP, optimalizace ERP

Digitalizace výroby a služeb

Reportingové nástroje pro Oracle EBS, SAP a další

Business intelligence (BI)

Prediktivní údržba, umělá inteligence

Bezpečnost a správa firemních dat

Analyzujeme data, měříme a řídíme kritické částí podnikového nebo výrobního procesu