Inovační inženýrství

Přinášíme inovace

Radikální snížení nákladů vašeho produktu, výrobní technologie, výrobního systému, informačního systému

Vývoj úplně nového produktu, technologie, výrobního systému, informačního systému

Zlepšení kvality, funkčnosti, robustnosti, eliminace nežádoucích jevů.

Zkrácení doby návratnosti investice, podpora vašeho business modelu.

Řešení problémů.

Projektové řízení

Řízení inženýrských projektů

Strojní inženýrství

Elektrotechnika

Embedded desing HW/SW/FM

Softwarové inženýrství, IT

Network of excellence

Naše rozsáhlá síť partnerů se skládá z odborníků z průmyslu, start-ups, technologických firem, univerzitních pracovišť, výzkumných institucí.

Průmyslové oblasti

Zákazníci z různých průmyslových odvětví

Výrobní podniky, automotive, aerospace

Energetika, oil & gas

Zdravotnická technika

Spotřební zboží, potravinářství a další ...

Sledujeme novinky a trendy v oblastech

Mobilita, doprava, bezpečnost

Efektivní výrobní technologie

Efektivní zdroje energie

Informační a komunikační technologie

Kancelář Praha

Centre of Excellence Prague s.r.o.
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1

E-mail: info@coep.cz

Tel: 607 989 812