Provozní excellence

Rozvoj lidských zdrojů

Executive/ talent search

Personální zajištění krátkodobých a dlouhodobých projektů

Školení, koučink, AC/DC

Business development

Sales, Marketing, B2B, B2C řešení

Product management

New markets research

Procesní a technologický rozvoj firmy

Řízení procesů

Řízení projektů

Řízení výrobních systémů

Řízení investic do technologických celků, návratnost investic, vyhledávání dodavatelů

Poradenství při investicích do technických prostředků, výrobních technologií a evoluce/inovace výrobního systému (Industry 4.0)

Řízení změnových projektů, dlouhodobá udržitelnost zavedených opatření

Řízení rizika

Řízení rozvojových a optimalizačních projektů

Realizace procesu obchodního případu

Řízení vývoje výrobků a změn

Plánování a řízení výroby

Řízení sortimentu a zásob

Řízení kvality, způsobilost procesů

Reporting a hodnocení procesů

Informační systém

Analýzy kořenových příčin, řešení problémů

Redukce nákladů

Witness audity

Inovační inženýrství

Řízení projektů výzkumu a vývoje

Řízení technických projektů, strojní inženýrství, elektrotechnika, IT

Znalecké posudky

Grantové poradenství

Systémy měření, laboratoře

Spolupráce s univerzitami

Network of excellence

Naše rozsáhlá síť partnerů se skládá z odborníků z průmyslu, start-ups, technologických firem, univerzitních pracovišť, výzkumných institucí

Přinášíme inovace

Radikální snížení nákladů vašeho produktu, výrobní technologie, výrobního systému, informačního systému

Vývoj úplně nového produktu, technologie, výrobního systému, informačního systému

Zlepšení kvality, funkčnosti, robustnosti, eliminace nežádoucích jevů

Zkrácení doby návratnosti investice, podpora vašeho business modelu

Řešení problémů

Digitální transformace

Řízení IT projektů

Vývoj aplikácí pro web, desktop, mobilní zařízení

Informační systémy pro efektivní řízení podniku

Návrhy řešení digitalizace výroby a služeb

Rychlý převod zákaznických dat do výrobních dat

Reportingové nástroje pro Oracle EBS, SAP a další

Business intelligence (BI)

Bezpečnost a správa firemních dat

Měření a řízení kritických částí podnikového nebo výrobního procesu

Řídící a reakční systémy

Software/hardware řešení

Industry 4.0, automatizace

SPC, APC

Umělá inteligence pro analýzu dat, prediktivní údržbu a průmyslová řešení