Inovační inženýrství

Oblasti spolupráce

Radikální snížení nákladů vašeho produktu, služby nebo procesu.

Vývoj úplně nového produktu, služby, procesu.

Nalezení nového trhu, nové oblasti použití, pro váš produkt nebo službu.

Zlepšení kvality, funkčnosti, robustnosti, eliminace nežádoucích jevů.

Zkrácení doby návratnosti investice, podpora vašeho business modelu.

Řešení problémů.

Výzkum, vývoj a inovace

Know-how v oborech

Strojírenství

Elektrotechnika, IT

Průmyslové inženýrství

Řízení inovačních projektů

Používáme metody TRIZ, LEAN, Six Sigma.

Stavíme mezioborové týmy expertů na míru podle projektu.

Network of excellence

Máme rozsáhlou síť partnerů, odborníků z průmyslu, technologických firem, univerzitních pracovišť a výzkumných institucí v ČR a zahraničí.

Mezioborová řešení

Materiálové inženýrství, výrobní technologie, jakost a spolehlivost výroby, průmyslové inženýrství, technologický skauting, řízení rizika, statistika, logistika, informační systémy, umělá inteligence, hardware, software, automatizace, robotizace, Android.

Průmyslové oblasti

Zákazníci z různých průmyslových odvětví

Výrobní podniky, automotive, aerospace

Strojírenství, elektrotechnika, IT

Energetika

Zdravotnícká technika

Spotřební zboží, E-commerce

Sledujeme novinky a trendy v oblastech

Mobilita, doprava, bezpečnost

Efektivní výrobní technologie a zdroje energie

Informační a komunikační technologie

Péče o zdraví a životní prostředí

Kancelář Praha

Centre of Excellence Prague s.r.o.
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1

E-mail: info@coep.cz

Tel: 607 989 812