Provozní excellence

Poradenství pro majitele, investory, management

Procesní a technologický rozvoj firmy

Řízení změnových projektů, dlouhodobá udržitelnost zavedených opatření, audity

Poradenství, analýzy, řešení problémů, řízení rizika, optimalizace návratnosti investic, redukce nákladů

Business development

Vyhledávání dodavatelů, witness audity

Personální zajištění realizace projektů

Řízení rozvojových a optimalizačních projektů (zaměřeno na procesy a technické zajištění)

Realizace obchodního případu

Řízení vývoje výrobků a změn

Plánování a řízení výroby

Řízení sortimentu a zásob

Řízení kvality, způsobilost procesů

Reporting a hodnocení procesů

Informační systém

Lidské zdroje

Rozvoj zaměstnanců, školení, koučink, AC/DC

Executive/ talent search

Inovační inženýrství

Řízení projektů výzkumu a vývoje, inženýring

Strojní inženýrství, elektrotechnika

Poradenství při investicích do technických prostředků, výrobních technologií a evoluce/inovace výrobního systému (Industry 4.0)

Řízení technických projektů

Znalecké posudky

Grantové poradenství

Výrobní a dodavatelská kvalita

Systémy měření, laboratoře

Spolupráce s univerzitami

Network of excellence

Naše rozsáhlá síť partnerů se skládá z odborníků z průmyslu, start-ups, technologických firem, univerzitních pracovišť, výzkumných institucí

Přinášíme inovace

Radikální snížení nákladů vašeho produktu, výrobní technologie, výrobního systému, informačního systému

Vývoj úplně nového produktu, technologie, výrobního systému, informačního systému

Zlepšení kvality, funkčnosti, robustnosti, eliminace nežádoucích jevů

Zkrácení doby návratnosti investice, podpora vašeho business modelu

Řešení problémů

Digitální transformace

Digitalizace výroby a služeb

Rychlý převod zákaznických dat do výrobních dat

Rapid prototyping, tooling, production

Měření a řízení kritických částí podnikového nebo výrobního procesu

Řídící a reakční systémy

Software/hardware řešení

Industry 4.0, automatizace

SPC, APC

Umělá inteligence pro analýzu dat, prediktivní údržbu a průmyslová řešení

Informační systémy pro efektivní řízení podniku

Řízení IT projektů

Správa firemních dat

Vývoj aplikácí pro web, desktop, mobilní zařízení

Reportingové nástroje pro Oracle EBS, SAP a další

Business intelligence (BI)