Služby

Poskytujeme služby v následujících oblastech:

1. Řízení a rozvoj firmy

Zaměřujeme se na poradenství pro majitele firem, startups, investory, management, státní a soukromé instituce.

 • Business model, strategie
 • Organizační struktura, systém řízení, řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • Řízení procesů (proces obchodního případu, hlavní a vedlejší procesy)
 • Nastavení, měření a vyhodnocování KPI
 • Řízení projektů – vývojové, změnové, optimalizační, a další
 • Interim management (vedení společnosti, obchod, provoz, vývoj, IT, HR)
 • Ekonomicko-technické poradenství

Další oblasti spolupráce

 • Technologický rozvoj firmy – posouzení současného stavu a příležitostí k technologickému rozvoji, (technologie, infrastruktura, výrobní prostředky, dispoziční uspořádání, HW/SW, informační systém, a další), vyhledávání nových technologií (technology scouting)
 • Řízení investičních projektů – příprava podkladů pro investiční záměr, analýza návratnosti investice (ROI), výběr dodavatelů, nastavení výběrového řízení, dohled v průběhu realizace
 • Dodavatelský řetězec – vyhledávání a vyhodnocování strategických partnerů, dodavatelů, audity
 • Technologický transfer – vývojové projekty, spolupráce s univerzitami, dotace
 • Inovační inženýrství – vývoj produktů a služeb, inženýring, výzkum a vývoj, technické zprávy, posudky

Speciální

 • Investice do startups (z pohledu majitele a investora)
 • Poradenství v oblasti M&A (analýza a vyhodnocení efektivnosti M&A)

2. Nové trhy a obchod

Zaměřujeme se na vyhledávání nových obchodních příležitostí, vývoj obchodních a marketingových řešení, zvyšování efektivity procesů obchodu a marketingu.

 • Provozní excellence v obchodu a marketingu
 • Obchodní a marketingová strategie
 • Průzkum trhu
 • On-line marketing
 • Obchodní sítě a distributoři, zahraniční trhy
 • Product management
 • Customer experience management

3. Provozní excellence, řízení procesů dodání výrobků a služeb

Zvyšujeme výkonnost jednotlivých procesu a celého provozu.

 • Provozní excelence v oblasti dodání výrobků a služeb (vývoj, výroba, plánování, logistika, kooperace, nákup, a další).
 • Měření výkonnosti, analýza dat, nastavení procesů
 • Řízení kvality, spolehlivosti, rizika
 • Řízení investičních a technických projektů
 • Inovační inženýrství – vývoj produktů a služeb, odborné poradenství, inženýring, výzkum a vývoj
 • Finanční analýza, kalkulace, návratnost, úspory

4. Řízení IT, digitální transformace

Navrhujeme architekturu, zajišťujeme rozvoj a adaptabilitu informačních systémů.

 • Návrh podnikové architektury IT – digitalizace podnikových procesů,
  zavádění/vývoj nových systémů, maximalizace využití stávajících systémů
 • Poradenství při výběrovém řízení – analýza, předvýběr dodavatelů, nastavení procesu výběru, hodnocení nabídek, asistence při řízení implementace, projektové řízení
 • IT Governance (ITG)
 • IT Operations (ITSM, ITIL, ISO 20 000)
 • Bezpečnost a správa firemních dat
 • Industry 4.0

Vývoj software (na míru)

 • Projektové řízení, agilní řízení
 • Vývoj aplikací pro web, desktop, mobilní zařízení
 • Vývoj frontend, backend, API
 • Návrhy řešení B2B, B2C, napojení na stávající informační systémy
 • Reportingové nástroje pro Oracle EBS, SAP a další

5. Lidské zdroje

Zaměřujeme se na vyhledávání talentů a rozvoj lidského potenciálu našich klientů.

 • Personální poradenství
 • Rozvoj lidských zdrojů (Assessment Centre/Development Centre)
 • Školení pro management
 • Odborná školení na míru
 • Coaching, mentoring, training
 • Employee experience management