Poradenství a služby

CoEP poskytuje komplexní služby pro rozvoj podniku a vašeho podnikání.

Manažerské poradenství

V rámci manažerského, strategického poradenství získáte partnera pro rozvoj vaší firmy. Naše zkušenosti vycházejí zejména z rozvoje výrobních podniků, začínajících a pokročilých startupů. Úkolem projektů je zvyšovat hodnotu firmy, zisk, EBITDA, zvýšit výkonnost jednotlivých procesů a celého provozu. Spolupráce je založena na provedení podnikové analýzy, nastavení strategie a akčního plánu. Navazující projekty mají různý charakter, zpravidla se jedná o transformační, změnové, optimalizační projekty.  Cílem je dosahování krátkodobých a dlouhodobých cílů, obchodních a výrobních plánů, stanovených ukazatelů výkonnosti celé firmy (KPI), příprava na vstup na nový trh, příprava na vstup investora, M&A, apod.

Personální poradenství

Získejte HR partnera pro rozvoj vašeho podnikání. Nabízíme služby HR poradenství a interim management. Nastavujeme HR procesy, řešíme běžnou agendu (A-Z). Vyhledáváme a rozvíjíme talenty. Provádíme executive search. Zajišťujeme a provádíme odborná školení na míru.

Inženýrské poradenství

Spolupracujeme při vývoji výrobků, služeb a technologických řešení. Cílem je nacházet inovativní řešení, radikálně snižovat náklady a získávat konkurenční výhodu díky nové přidané hodnotě pro zákazníka. Naší hlavní úlohu spatřujeme v návrhu řešení a následné koordinaci realizace a  implementace řešení.  Příklad projektu (strojírenství): nový způsob výroby dílu, výběr a řízení investice do výrobní technologie, řízení návratnosti investice, úprava dispozičního uspořádání a technologických postupů s cílem zvýšit produktivitu a kvalitu výroby, optimalizace procesních parametrů při náběhu. Dále poskytujeme poradenství v oblastí řízení kvality, materiálového inženýrství, technologie a konstrukce.

Rozvoj obchodu

Získejte partnera pro řízení obchodu. Spolupracujeme při definování obchodní strategie, tvorbě cen, řízení sortimentu, nastavujeme obchodní a marketingové procesy, navrhujeme vhodnou obchodní metodiku, vyhledáváme obchodní příležitosti a nové trhy. Rozvíjíme potenciál vašeho obchodního týmu. Pomáháme B2B startupům zorientovat se na trhu.

Finance

Finanční řízení, manažerské účetnictví, kalkulace, kontroling, fundrising

IT

Využijte naše konzultanty pro řízení informačních toků, analýzu dat a výběr technologických řešení. Datová analýza, business analýza, výběr a správa IT technologií, IT vývoj, reporting. Příklady projektů (IT): (1)  Vývoj B2B portálu pro zefektivnění komunikace obchodu, zákazníků, dodavatelů a logistiky, napojení na ERP. (2) Zavedení systému řízení procesu obchodního případu s využitím ERP. (3) Optimalizace řízení nákupu a plánování.